طریقه شناخت عسل طبیعی از غیرطبیعی

۱- بهترین روش بردن عسل به آزمایشگاه مواد غذایی و گرفتن نسبت آمیلاز

۲- مقداری خاک خشک را در سطحی به اندازه حدوداً کاغذ A4 پهن کنید و با انگشت یا قاشق مقداری از عسل را بصورت نخ روی آن بکشید، ظرف کمتر از ۵ دقیقه عسل طبیعی می برد و بصورت گلوله هایی مانند دانه تسبیح در می آید ولی اگر غیر طبیعی باشد بصورت پیوسته باقی می ماند (استفاده از کتاب مرحوم حسین امامی، کارشناس و پرورش دهنده زنبور عسل)

۳) چوب کبریت را از طرف چوب در عسل قرار دهید و سر فسفری آن بیرون باشد، پس از ۵ دقیقه آنرا خارج کنید، عسل را تمیز نموده و سر آنرا به قوطی کبریت بکشید اگر روشن شد عسل طبیعی است، چون عسل رطوبت خود را به چوب پس نمی دهد و اگر نشد و نم کشیده باشد غیر طبیعی است.

یک تکه گوشت خام را کاملاً به عسل آغشته و درون عسل بگذارید پس از سه روز آنرا بردارید و عسل آنرا تمیز کنید چنانچه لیز شده و شروع به فاسد شدن کرده باشد غیر طبیعی است و اگر پس از تمیز کردن آنرا سالم و تازه مشاهده کردید عسل حتماً طبیعی است.