درمان گلو درد و بیماریهای حلق با استفاده از عسل

درمان گلودرد

روشهای درمان

الف) خوردن انجیر با عسل جهت درد گلو نافع است.

ب) برای رفع گلودرد، آنژین و آفت چندین بار در روز آب لیمو مخلوط با آب گرم و عسل غرغره نمایید.

ج) سکنجبین عسل مخلوط با آب به نسبت ۱۰۰ گرم عسل در ۶۰ گرم آب جهت غرغره موثر است.

د) در مورد التهاب گلو یک قاشق غذاخوری عسل را در ۴/۱ لیتر آب به مدت ۵ دقیقه بجوشانید و سپس غرغره نمایید.

بیماریهای حلق

رسول اکرم (ص) می فرماید : «عسل شفای هر دردی هست. خوردن عسل ناشتا بلغم را دفع سودا را برطرف و ذهن را صاف می کند»

عسل بهترین درمان انواع گلو درد است برای معالجه سختی عمل بلع و خشکی گلو و درمان سرفه های زیاد هم توصیه می شود و می تواند لیزابه های بلغمی (اخلاط) را جذب و از عمق بدن بیرون بیاورد.

«هیپوکرات» فیلسوف و پزشک یونانی عسل گرم شده را برای جلوگیری از سرفه های های تند و سرکش (سیاه سرفه) که در درون گلو و حنجره می ریزد توصیه می کند این عمل چرکهای گلو را پاک می کند. سودمندی و اثر درمانی این کار مورد تایید پژوهشگر دیگر از جمله زایس قرار گرفته که تاکید بر این دارد که ذرات بسیار فشرده ای که در قندهای عسل و اسانس های فرار آن وجود دارد موجب این توانایی و درمانی می گردد.

استولته لوزه های چرکین را با عسل بهبود بخشیده است به عقیده وی در ظرف دو هفته با بکارگیری روزانه باسیل های چرک زخم نابود خواهند شد.