خواص بسیار مهم بنفشه معطر Sweet violet

طبع : سرد وتر (صفرا بر)

مصلح : انیسون

قسمتهای مورد استفاده گیاه : گل- برگ- تخم- ریشه

ماده موثره : و بولین

مقدار مصرف : ۵ گرم

مدت زمان مصرف : نامحدود

صور دارویی : گل بنفشه- روغن بنفشه – تخم بنفشه.

مکانیسم اثر بنفشه :

صفرا بر – خلط آور- تب بر- تصفیه کننده خون- ضد سموم- ضد ورم– مدر- ملین- خواب آور

حدیث پیامبر اکرم (ص) : فضل دهن البنفسج علی الادهان، کفضل الاسلام علی الادیان. برتری روغن بنفشه در میان روغنهای گیاهی ، مانند برتری اسلام است بر ادیان دیگر.

خواص گوارشی بنفشه :

پاکسازی صفرا از بدن- ملین(بذر)- شقاق (ضماد)- پرولاپس رکتوم (خروج مقعد اطفال) بصورت خوراکی با شکر یا مالیدنی موضعی- رفع ناراحتیهای معدی، کبدی و طحال- پاکسازی روده ها (تنقیه)- التهاب دستگاه گوارش- یرقان- عطش.