آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
تدوین برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی زنان سرپرست خانوار بر مبنای نظریۀ روانشناسی فردیو ارزیابی اثربخشی آن

کریمی وکیل, علیرضا, شفیع آبادی, عبدالله, فرحبخش, کیومرث, یونسی, جلیل. (۱۳۹۷). تدوین برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی زنان سرپرست خانوار بر مبنای نظریۀ روانشناسی فردیو ارزیابی اثربخشی آن. پژوهش‌نامه زنان, ۹(۲۳), ۱۳۵-۱۶۷٫

علیرضا کریمی وکیل; عبدالله شفیع آبادی; کیومرث فرحبخش; جلیل یونسی. “تدوین برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی زنان سرپرست خانوار بر مبنای نظریۀ روانشناسی فردیو ارزیابی اثربخشی آن”. پژوهش‌نامه زنان, ۹, ۲۳, ۱۳۹۷, ۱۳۵-۱۶۷٫

کریمی وکیل, علیرضا, شفیع آبادی, عبدالله, فرحبخش, کیومرث, یونسی, جلیل. (۱۳۹۷). ‘تدوین برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی زنان سرپرست خانوار بر مبنای نظریۀ روانشناسی فردیو ارزیابی اثربخشی آن’, پژوهش‌نامه زنان, ۹(۲۳), pp. 135-167.

کریمی وکیل, علیرضا, شفیع آبادی, عبدالله, فرحبخش, کیومرث, یونسی, جلیل. تدوین برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی زنان سرپرست خانوار بر مبنای نظریۀ روانشناسی فردیو ارزیابی اثربخشی آن. پژوهش‌نامه زنان, ۱۳۹۷; ۹(۲۳): ۱۳۵-۱۶۷٫

 ارسال در حدود 3 هفته قبل  ادامه مطلب »