اقسام داروها

به نظر پروفسور روژه ویلیامز داروها به دو دسته تقسیم می شوند :

 

دسته اول :

داروهایی که با ساختار بدن نا آشنا هساتند و در طبیعت وجود نداشته و به صورت صنعتی یعنی شیمیایی (سنتتیک) ساخته می شوند که به آن ها داروهای غریب یا ناآشنا با بدن گویند مانند پنی سیلین، آسپرین، آرام بخش ها و … که درمان در طب مدرن رایج برپایه مصرف این گروه داروهاست.

دسته دوم :

داروها یا مواد حیاتی که هم در بدن و هم در غذای طبیعی وجود دارند که به آن ها داروهای آشنا با بدن گویند. مانند ویتامین  C، کلسیم و …که پیشگیری امراض در ارتومولکولر پزشکی بر پایه مصرف آن ها و مواد طبیعی بنا نهاده شده است.

داروهای ناآشنا بابدن، یعنی داروهای شیمیایی می توانند علائم بیماری را از بین ببرند و به دنبال مصرف نیز دارای عوارض جانبی کم یا زیاد می باشند. داروهای آشنا با بدن، ریشه و پایه بیماری را بهبود بخشیده و دارای اثری دائمی بدون تأثیرات منفی می باشد.

آنچه مسلم است، این است که اگر ما اشتباهی در تغذیه خود بکنیم و یا مواد مورد نیاز را به شکل ناقص و ناکافی وارد بدن بکنیم، در این صورت بدون شک، به مرور زمان امراض گوناگون در بدن ما دیر یا زود پدیدار خواهند شد و گاهی اوقات حتی با مرگ یا کوتاه شدن عمر طبیعی همراه خواهد بود.

برای روشن شدن مطلب و درک اهمیت ارتومولکولر پزشکی، توجه خوانندگان محترم را به چند مثال زیر جلب می کنم؛ به عنوان مثال یکی از ویتامین های ضروری با نام نیاسین (از خانواده ویتامین B) که بدن ما به آن نیاز دارد و بدون این ویتامین  امکان حیات و ادامه بقا وجود ندارد، به عنوان دارو در علم پزشکی برای کاهش چربی های خون، مصرف زیادی دارد و ا مگنزیم یکی از املاح ضروری برای بدن است و بایستی همراه غذاها وارد بدنمان شود، در علم پزشکی توسط متخصصین زنان و زایمان، بریا کمک به دردهای زایمان زودتر از موعد تجویز می گردد. و یا ویتامین D همراه با کلسیم که جزو داروهای طبیعی و ضروری بدن هستند، در علم پزشکی مدرن، جهت پیشگیری و درمان امراض پوکی استخوان (osteoporesis) بکار می رود و … .

علم ارتومولکولر پزشمی می گوید : در مورد داروهای طبیعی بایستی روز به روز تجربیا زیادتری بدست آورد و در برابر امراض گوناگونی که به وسیله خود انسان ها بوجود می آید از آن ها استفاده کرد